HOMEBULLETININFORMATIONBook InfoABOUT THE AUTHORSurveyPURCHASE
EnglishEspanolFrancais - Coming SoonGermanPersianChinese


در باره کتاب

کتاب "من روده تحریک پذیر دارم" توسط دکتر اشکان فرهادی، استاد دانشکده پزشکی راش در شیکاگو و فوق تخصص گوارش وکبد تألیف شده است. این کتاب به منظور بالا بردن سطح آگاهی بیماران روده تحریک پذیر در رابطه با این بیماری می باشد. ویرایش اول این کتاب در سال 1375 در ایران به چاپ رسید و ظرف مدت کوتاهی بیش از 10000 نسخه از ویرایش اول و دوم کتاب به فروش رسید.

ویرایش سوم کتاب، مجموعۀ کاملی از جدیدترین اطلاعات موجود در مورد بیماری روده تحریک پذیر بوده و شامل نظرات دکتر فرهادی و سایر متخصصین در این زمینه می باشد. ضمناً، در این چاپ توجه مخصوصی به زوایای مختلف روحی این گروه از افراد از نقطه نظر روانشناسی، توسط متخصص روانشناسی بیماریهای گوارش شده است.

این کتاب مجموعه ای از سؤالات واقعی بیماران و جواب به این سؤالات توسط دکتر فرهادی و دیگر متخصصین طی سالها طبابت در این زمینه بوده و می تواند به عنوان یک راهنمای علمی ارزنده جوابگوی سؤالات متعدد  بیماران با روده تحریک پذیر باشد

I Have IBS... Now What?!!!